Beranda > Seni Sunda > Pupuh, Salah Sahiji Kasenian Sunda

Pupuh, Salah Sahiji Kasenian Sunda

Pupuh nyaeta salah sahiji jenis kasenian sunda anu mangrupa kakawihan puisi anu tangtu polana, boh engang (suku kata) atawa sorana. Satiap pupuh ngagaduhan masing-masing watek atawa ciri nu ngagambarkeun hiji kaayaan atawa kajadian.

Pupuh aya 17 rupa, nyaeta :

 1. Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
 2. Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
 3. Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumnbiraan.
 4. Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gedé haté, atawa sumanget.
 5. Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
 6. Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
 7. Jurudemung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.
 8. Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.
 9. Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.
 10. Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.
 11. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté.
 12. Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari gedé harepan.
 13. Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.
 14. Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju haté.
 15. Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.
 16. Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan.
 17. Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.

Catetan : Sabagian dicutat tina situs Wikipedia basa Sunda.

About these ads
Kategori:Seni Sunda Tag:, ,
 1. Belum ada komentar.
 1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: